AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Son Güncelleme Tarihi
31.01.2017

Portföy Yönetimine
İlişkin Bilgiler

Faaliyet Yetki Belgeleri Tarih ve Sayıları

 
Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı 21.01.2015
PYŞ/PY.4-YD.3/1173
Eski Yetki Belgeleri:

Portföy Yöneticiliği PYŞ/PY-10/5 (Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.01.2015 tarih ve 12233903-335.99-93 sayılı yazısı ile iptal edilmiştir.)

Yatırım Danışmanlığı PYŞ/YD/2 (Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.01.2015 tarih ve 12233903-335.99-93 sayılı yazısı ile iptal edilmiştir.)
Akbank T.A.Ş. Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin Acentesidir
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 05 Haziran 2013 tarih ve 12233903-335.07-586 sayılı izni ile Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ile Akbank T.A.Ş. arasında acentelik tesis edilmiştir.

Yönetilen Portföy Sayısı Ve Büyüklüğü
(31.01.2017 İtibariyle)

Tür Sayı Büyüklük YTL
Bireysel 179 279.894.741
Kurumsal 81 17.431.839.450
Tüzel Kişi 19 2.329.668.587
Toplam 279 20.041.402.778
Yatırım Fonları
Emeklilik Fonları
 

Yönetime İlişkin Bilgiler
Ortaklık Yapısı

Adı / Soyadı veya
Ticaret Unvanı
İştirak Tutarı
(TL)
İştirak Oranı
(%)
Akbank T.A.Ş. 2.000.000 100.00
     
     
     
     

Yönetim Kurulu Üyeleri
Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı

Adı Soyadı Ünvanı
Kerim Rota Y.K. Başkanı
K.Atıl Özus Y.K. Başkan Yardımcısı
Hasan Recai Anbarcı Y.K. Üyesi
Savaş Külcü Y.K. Üyesi
Bülent Oğuz Y.K. Üyesi
Yunus Emre Özben Y.K. Üyesi
Volkan Arslan Y.K. Üyesi
Şahin Alp Keler Genel Müdür
Mehmet Ali Ersarı Genel Md. Yrd.
Alaattin Göktürk Işıkpınar Genel Md. Yrd.
Ertunç Tümen Genel Md. Yrd.
   

Portföy Yöneticileri ve Yatırım Danışmanları

Adı Soyadı Ünvanı
Emrah Ayrancı Bölüm Başkanı
Eyüp Gülsün Bölüm Başkanı
Niyazi Atasoy Müdür
Mehmet Cengiz Yılmaz Müdür
Saliha Atagün Kılıç Yönetici
Ümit Şener Yönetici
Özer Erdem Yönetici
İdil Hacıhanifioğlu Yönetici
Egemen Korkmaz Yönetici
Fehmi Olcay Karabina Yönetici
Hüseyin Ömür Karakuş Yönetici
Aytaç Aydoğan Yönetici
Mustafa Demirel Yönetici
Alper Özdamar Yönetici
Gizem Topsakal Yönetici
Bulut Özer Yönetici